Reklaam!

Niets zieliger dan een typemachine, een computer of een schrijftafel die stof staat te vergaren. Of het moet een schrijver zijn die niet schrijft. Daarom, beste lezer, spesjaal voor u en u alleen: de perfecte oplossing!

U aangeboden in de vorm van een stukje reklaam.

Voor alle zonderlingen onder u die wel eens de drang voelen om een papier vol te tikken, een geniale plot te verzinnen of een flard poëzie neer te schrijven is er ook dit schooljaar weer de schrijfopleiding Literaire Creatie.

Met mede-letterlijders verzamelen wij ons wekelijks in de krochten van het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk, om ons aan onze ongetwijfeld geniale literaire productie te wijden. Meer info krijgt u na het sturen van een mail met uw meest prangende vragen.

Ik weet het, het is vroeg. U bent nog moe.

Maar desalniettemin: rep u naar dat secretariaat. En schrijf u in. Want volgende maandag is het al de eerste les. En! Elk ongeschreven woord is een stukje van uw ziel dat roemloos afsterft. (Enige dramatiek/pathetiek is ons niet vreemd. Maar we zijn dan ook schrijvers, quoi.)

Ik zie u ongetwijfeld massaal opdagen straks!

Tine